Smil Nu

TandlægeZahnsorge ZentrumDental Care CentreCabinet Dentaire

Paradentose

Hvis en tandkødsbetændelse ikke behandles, kan betændelsen sprede sig til de dybereliggende væv og medføre varigt tab af tandens rodhinde og opløsning af knoglen. Tandkødsbetændelse kan med andre ord udvikle sig til paradentose.

Ved paradentose er der sket en opløsning af rodhindefibrene og efterfølgende tab af knoglens højde. Da tandkødet ved de paradentoseramte tænder som regel bliver siddende i nogenlunde samme niveau som det sunde tandkød, betyder tændernes tab af rodhinde, at den naturlige tandkødslomme (poche) mellem den enkelte tand og tandkødet bliver dybere. Bakterier og tandsten kan derfor trænge endnu dybere ned under tandkødet langs tandroden og medføre yderligere tab af tandens rodhinde.

Paradentoseramte tænder i forskellige stadier. På tegningen til venstre har tanden i midten mistet en mindre del af sin rodhinde og knogle (fæste), mens midtertanden til højre har mistet en større del af sit fæste. Billedet viser et tilfælde af fremskreden paradentose.

Paradentose giver sjældent symptomer, før fæstetabet er omfattende. Det er derfor vigtigt, at man regelmæssigt får kontrollerer tandkødslommernes dybde. Det er herefter vigtigt at behandlingen starter så tidligt som muligt, efter at diagnosen er stillet.

 Hvordan behandles paradentose?

Det vigtigste formål med behandling af paradentose er at standse sygdommen, så tænderne ikke mister mere fæste. Ellers kan det blive vanskeligt at bevare tænderne på lang sigt.

På Tandklinikken smil.nu foretager vi en grundig tandrodsrensning, hvor tandsten og bakterier i tandkødslommen (pochen) fjernes, og rodoverfladerne afglattes. I forbindelse med tandrodsrensningen instruerer vi i, hvordan tænderne skal holdes rene, så sygdommen ikke udvikler sig yderligere.

Tandrodsrensning er en vanskelig og ofte langvarig behandling. Hvis tandkødet er ømt, kan det være nødvendigt at lokalbedøve. Hvis tandkødslommerne er meget dybe, kan det for at stoppe sygdommens yderligere udvikling og dermed tændernes tab af fæste være nødvendigt at foretage en tandkødsoperation – også kaldet en paradentoseoperation. Vi anvender ofte laser i behandlingen af parandentose. Vi kan også udtage bakterie prøver fra tandkødet og på baggrund af laboratorieanalyse heraf tilbyde skræddersyet antibiotika behandling, dette er dog forbeholdt en speciel form for paradentose (ved test af subgingival mikroflora for tilstedeværelse af JP2-klonen af Aggregatibacter actinomycetemcomitans i tilfælde af aggressiv parodontitis i særlige befolkningsgrupper af afrikansk oprindelse).

Hvad sker der, hvis man ikke bliver behandlet?

Hvis man undlader at blive behandlet for paradentose, ender det med, at tænderne en efter en falder ud. Det kan så i nogle tilfælde være svært at få en kunstig tanderstatning til at sidde fast, fordi dele af kæbeknoglen allerede er forsvundet.

Kan man få sundt tandkød igen?

Har man først fået paradentose, kan man aldrig blive helbredt i traditionel forstand. For hverken tandlægen eller tandplejeren kan fjerne en patients tendens til at udvikle paradentose. Hvis man selv dagligt holder tandsættet helt rent, kan vi dog standse tændernes tab af fæste og således hindre sygdommen i at udvikle sig.

Ved utilstrækkelig mundhygiejne er tandlægens og tandplejerens behandling kun et indgreb, der bevirker, at sygdommen udvikler sig langsommere, end den ellers ville have gjort.

Vær derfor meget omhyggelig med mundhygiejnen og sørg for at holde helt rent. Tobaksrygning kan forværre selv svage tegn på tandkødsbetændelse og paradentose. Hvis du ryger anbefaler vi dig derfor, at du holder op. Det er vigtige anbefalinger at følge for at undgå, at paradentosen udvikler sig. På tandklinikken smil.nu fortæller vi gerne mere om forebyggelse og behandling af paradentose, tilpasset dit personlige behov.

Se video

 

Fremskreden paradentose:

Dyb tandkødslomme i venstre side:

Vi giver dig omhyggelig instruktion:

Tandlæge Dan V. Besjakov · Nivå Center 81 · 2990 Nivå · tlf.: 70 27 70 97 · info(snabela)smil(punktumprik)nu