Smil Nu

TandlægeZahnsorge ZentrumDental Care CentreCabinet Dentaire

Implantater

Et tandimplantat er en lille titaniumskrue, som erstatter roden af en manglende naturlig tand. Implantatet anbringes i kæbeknoglen, hvor det skal vokse fast for at tjene som forankring for en tanderstatning. Tanderstatning med implantater er en gennemprøvet behandlingsmetode med en lang klinisk dokumentation.

Tandimplantater kan bruges til erstatning af en enkelt tand eller flere manglende tænder. Implantatstøttede tanderstatninger ser ud som, føles som og fungerer næsten som naturlige tænder. Tandimplantater hjælper med til at bevare ansigtets konturer og reducerer de ubehagelige følger af tandtab.

En implantatbehandling er kostbar, fordi både implantaterne og de komponenter, der medgår til fæstnelse af tænderne samt de kirurgiske instrumenter til indsættelse af implantater er dyre. Kontakt Tandklinikken smil.nu for et gratis prisoverslag.

Et Første skridt i behandlingen er indsættelse af implantatet. Det sker i almindelig lokalbedøvelse. Der lægges et lille snit i tandkødet, så kæbeknoglen blottes. I knoglen bores et hul med en diameter en anelse mindre end implantatets diameter. Implantatet skrues forsigtigt i, forsynes med en dækskrue, hvorefter tandkødet syes sammen, så kun dækskruen er synlig. Der tages et røntgen-billede som kontrol. Efter en uge fjernes trådene og helingsfasen er i gang. Når helingstiden er overstået - ca. 6 - 8 uger - kontrolleres implantatet klinisk og radiologisk, hvorefter krone- eller protesefremstillingen kan påbegyndes. Dækskruen fjernes, en aftrykshætte monteres og aftryk til krone, bro eller trykknapprotese kan foretages. Dækskruen sættes på igen, indtil det tandtekniske laboratorium har fremstillet krone, bro eller protese.

Implantatbehandling er enkel og langt mindre traumatisk end de fleste forestiller sig. Det kirurgiske indgreb er typisk således langt mindre ubehageligt og mindre smertevoldende end f.eks. fjernelse af en tand. Kontakt Tandklinikken smil.nu så vi kan undersøge dine tænder og give dig et forslag til behandling samt et uforpligtende tilbud.

Det var den svenske Professor Per-Ingvar Brånemark, der i 1950erne og 1960erne opdagede, at benvæv kan vokse sammen med metallet titanium. Takket være hans opdagelse har millioner af mennesker fået faste tænder igen. En lille del af Professor Per-Ingvar Brånemark store videnskabelige arbejde er publiceret sammen med min bror, dr.med. Jack Besjakov. Læs mere her.

Se video

Princippet i implantatbehandling:

Eksempel på et lille kindtandsimplantat:

Tandlæge Dan V. Besjakov · Nivå Center 81 · 2990 Nivå · tlf.: 70 27 70 97 · info(snabela)smil(punktumprik)nu