Smil Nu

TandlægeZahnsorge ZentrumDental Care CentreCabinet Dentaire

Tilskud

Almindelig tandbehandling

Til almindelig tandbehandling er der fra Den Offentlige Sygesikring et fast tilskud, som mindsker egenbetaling.

Sygeforsikringen ’danmark’

Ved medlemskab af Sygeforsikringen 'danmark' ydes der tilskud til almindelig tandbehandling ud over det tilskud, der ydes fra Den offentlige Sygesikring. Der ydes også tilskud til behandlinger, som Den offentlige Sygesikring ikke giver tilskud til - f.eks. til kroner, broer, implantater og proteser. Læs mere her

Børn og unge

Til behandling af børn og unge med manglende anlæg af tænder, mineraliseringsforstyrrelser eller andre tanddannelsesforstyrrelser er der vederlagsfri behandling, idet regionen afholder udgiften.

Tandpleje for børn

I dag kan man selv vælge, hvilken tandpleje, børnene skal tilsluttes. Enten offentlig tandpleje eller tandpleje i privat praksis. Hvis børn, der bor i en kommune med kommunal tandpleje, behandles i privat praksis, ydes der et kommunalt tilskud, så egenbetalingen kun udgør 35%. Hvis en af forældrene er medlem af Sygeforsikringen Danmark, vil tilskuddet herfra gøre, at egenbetalingen kun udgør 17%.

Tandpleje for unge 16-17 årige

Tandpleje for unge 16-17 årige er gratis i privat praksis, idet kommunen dækker udgiften.

Ved sygdom

Til tandskader, der kan relateres til sygdommen Sjøgren eller til behandling af kræft (stråle- eller kemobehandling), ydes tilskud fra regionen ud over det normale tilskud fra Den offentlige Sygesikring.

Social- og pensionslove

Der ydes offentligt tilskud til personer, der er omfattet af social- og pensionslovene samt personer på uddannelses- og kontanthjælp.

Finansiering af tandbehandling via banklån

Du kan søge om lån (før behandling) til betaling af din tandlægeregning fra minimum 2.500,- kr. Der er ingen udbetaling eller øvre lånegrænse og man kan afdrage fra 24-72 måneder. Man skal dog mindst afdrage med 150 kr. pr. måned. Du kan f.eks. låne til større behandlinger såsom kroner, broer og implantater. Tandklinikken smil.nu informerer gerne mere om denne låneform og er behjælpelig med låneansøgningen.

For at kunne låne til tandbehandlingen kræves dog følgende:

 Have en arbejdsindtægt

 Være myndig

 Have fast helårsadresse i Danmark

 Være dansk statsborger

 Må ikke stå registreret hos RKI eller i Debitorregistret

I henhold bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser, skal det oplyses, at finansiering af tandbehandling/banklån er forbundet med omkostnnger for forbrugeren, se et låneeksempel her.

Privat forsikring og ulykker

Hvis man har været ude for en ulykke, dækker en privat forsikring i visse tilfælde udgifter til tandlæge, i de tilfælde hvor det offentlige ikke dækker tandlægeudgifter. Dækningen afhænger af den enkelte forsikrings vilkår.

Se video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hvad det koster at låne her:

Tandlæge Dan V. Besjakov · Nivå Center 81 · 2990 Nivå · tlf.: 70 27 70 97 · info(snabela)smil(punktumprik)nu