Priser

Priser på almindelig tandbehandling er fastsat i overenskomsten indgået mellem Den offentlige Sygesikring og Tandlægeforeningen og priserne er derfor de samme ved alle tandlæger. Disse priser benævnes også fastpris ydelser.

Faste priser

Se de faste overenskomst priser her.

Priser udenfor overenskomsten kaldes frie ydelser (frie priser) og de varierer fra tandlæge til tandlæge. Ifølge overenskomsten skal tandlæger dog oplyse priserne på ialt 8 bestemte udvalgte frie ydelser, så patienter kan sammenligne tandlægers prisniveau. Du kan se, udskrive og sammenligne disse 8 bestemte priser på Tandklinikken smil.nu’s frie ydelser her.

Nederst på siden har vi dog frivilligt valgt at oplyse alle vores generelle priser. Kontakt os endelig, hvis du ønsker oplyst priser på behandlinger, som måske ikke fremgår her, hvor du er i tvivl eller hvis du blot ønsker et tilbud.

Prisoverslag

Hvis prisen på en behandling forventes at blive større end 2.500 kroner tilbyder vi et skriftligt pris-overslag. Dette sikrer patienten/forbrugeren mod alt for ubehagelige overraskelser efter behandling, når tandlægeregningen skal betales. Ud over denne sikring kan det være en god ide, at aftale med Tandklinikken smil.nu hvad behandlingen koster, før den igangsættes. Det kan man også vælge selv om det er en mindre behandling end de 2.500 kroner. At oplyse pris før behandling er dog en almindelig praksis hos Tandklinikken smil.nu, særligt hvis behandlingens pris forventes at blive f.eks. 1.000 kroner eller mere.

Tilskud

Almindelig tandbehandling

Til almindelig tandbehandling er der fra Den Offentlige Sygesikring et fast tilskud, som mindsker egenbetaling.

Sygeforsikringen ’danmark’

Ved medlemskab af Sygeforsikringen ‘danmark’ ydes der tilskud til almindelig tandbehandling ud over det tilskud, der ydes fra Den offentlige Sygesikring. Der ydes også tilskud til behandlinger, som Den offentlige Sygesikring ikke giver tilskud til – f.eks. til kroner, broer, implantater og proteser. Læs mere her.

Betaling

Når behandlingen er færdig, udskrives der regning i henhold til overenskomsten med Den Offentlige Sygesikring. Denne er beregnet på kontant betaling, som kan foregå kontant eller med dankort. Vi modtager også et udvalg af internationale kreditkort. Ved langvarige behandlinger betales a conto beløb undervejs. Ved økonomisk store behandlinger kan der aftales afdragsordning, hvor der tilskrives et mindre administrationsgebyr.

 Økonomi & finansiering

Kan du ikke få tilskud eller er din behandling økonomisk krævende kan finansiering måske lade sig gøre på anden vis. Vi tilbyder hjælp til en aftale med en bank (se mere under afsnittet Tilskud), men du er altid velkommen til at undersøge andre muligheder for finansiering også. Vi er ikke økonomiske rådgivere, men står du foran en økonomisk krævende behandling, så lad os tage en snak om det.